Політика конфіденційності

Політика конфіденційності про обробку та захист персональних даних

З метою забезпечення належного доступу та використання клієнтами та контрагентами Фізичної особи – підприємця Боднар Станіслава Олександровича (ідентифікаційний код 3367312076, місцезнаходження: вул. Робоча, буд. 71, кв. 310, м. Дніпро, 49008), надалі по тексту – «ФОП Боднар С.О.», Веб-сайта aquavita.dp.ua, надалі по тексту – «Сайт», та Мобільного додатка «Acqua Vita», надалі по тексту – «Мобільний додаток», а також отримання клієнтами та контрагентами товарів та послуг, ФОП Боднар С.О. здійснює збір та обробку персональних даних клієнтів, користувачів Сайту та Мобільного додатку, та контрагентів, надалі по тексту – «Клієнти».
Взаємодіючі з ФОП Боднар С.О., відвідуючи Сайт, використовуючи Мобільний додаток, контактуючи засобами телефонного (мобільного) зв’язку з ФОП Боднар С.О., Клієнт погоджується з даною Політикою конфіденційності про обробку та захист персональних даних, надалі по тексту – «Політика конфіденційності», та надає згоду на збирання, обробку, зберігання, розкриття та передачу його персональних даних.
ФОП Боднар С.О. виступає в якості володільця та розпорядника персональних даних клієнтів. ФОП Боднар С.О. персональних даних не збирає та не здійснює обробку персональних даних, наданих особами віком до 16 років.
ФОП Боднар С.О. не збирає та не здійснює обробку таких категорій персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних клієнтів («чутливі персональні дані»).
ФОП Боднар С.О. зобов’язується забезпечити усі доступні заходи захисту персональних даних клієнтів із урахуванням положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.
Дана Політика конфіденційності обов’язкова для застосування відповідальною особою та співробітниками ФОП Боднар С.О., які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних клієнтів у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
1.2. Відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.
1.3. Володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
1.4. Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних.
1.5. Загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.
Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишає свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);
1.6. Згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
1.7. Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.
1.8. Користувач – фізична особа, що ідентифікується та не ідентифікується, яка взаємодіє з Сайтом та/або Мобільним додатком.
1.9. Клієнт – фізичні та юридичні особи, які отримують товари та послуги від ФОП Боднар С.О. та надають доступ до своїх персональних даних.
1.10. Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;
1.11. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
1.12. Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.
Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;
1.13. Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.
1.14. Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.
1.15. Особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

2. КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЇХ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА МЕТА ОБРОБКИ

2.1. В залежності від того, яким чином Клієнти використовують Сайт та Мобільний додаток, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних ФОП Боднар С.О. можуть змінюватися.
2.2. ФОП Боднар С.О. здійснює збір та обробку наступних категорій персональних даних Клієнтів:
– прізвища, імена, по-батькові Клієнтів; електронні адреси Клієнтів; номера мобільних телефонів Клієнтів; місто та країна проживання Клієнтів;
– дані входу Клієнтів на Сайт та у Мобільний додаток (логіни, паролі);
– файли «cookies», технічні дані для Сайту та Мобільного додатку;
– інші персональні дані, які можуть добровільно та за власною ініціативою надаватися Клієнтами та які не можуть бути видалені ФОП Боднар С.О. без знищення іншої інформації та/або персональних даних, що мають зберігатися ФОП Боднар С.О. відповідно до вимог чинного законодавства України та задля захисту своїх прав та законних інтересів.
2.3. По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) ФОП Боднар С.О. виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних ФОП Боднар С.О. залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі володільців та розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.
2.4. ФОП Боднар С.О. також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (ФОП Боднар С.О. не може самостійно здійснити ідентифікацію Клієнтів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень та аналітики.
2.5. ФОП Боднар С.О. здійснює збір та обробку персональних даних Клієнтів Сайту та Мобільного додатку на таких правових підставах:
– згода на збір та обробку персональних даних;
– виконання договірних зобов’язань ФОП Боднар С.О.;
– виконання вимог законодавства, які поширюються на ФОП Боднар С.О.;
– законний інтерес ФОП Боднар С.О.
2.6. ФОП Боднар С.О. здійснює збір та обробку персональних даних Клієнтів Сайту та Мобільного додатку відповідно до такої мети:
– створення облікового запису на Сайті та у Мобільному додатку;
– надання доступу Клієнтів до Сайту та Мобільного додатку;
– замовлення товарів та послуг у ФОП Боднар С.О., управління замовленнями, надання товарів та послуг ФОП Боднар С.О.;
– відслідковування уподобань Клієнтів з метою надання персоналізованої інформації про товари та послуги ФОП Боднар С.О.;
– надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Клієнтів про товари та послуги ФОП Боднар С.О.;
– забезпечення участі Клієнтів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності ФОП Боднар С.О.;
– управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та послуг ФОП Боднар С.О.;
– використання форм зворотнього зв’язку на Сайті та у Мобільному додатку;
– забезпечення обміну інформацією із Сайтом та Мобільним додатком;
– проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та послуг ФОП Боднар С.О.;
– покращення роботи Сайту та Мобільного додатку;
– надання інформації щодо товарів та послуг ФОП Боднар С.О. (інформаційні розсилки, інформація про акції та інші заходи маркетингового характеру);
– захист від можливих претензій Клієнтів протягом терміну позовної давності, встановленому законодавством для такого виду претензій.
– законний інтерес ФОП Боднар С.О.
2.7. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів та клієнтів, відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про захист персональних даних».
2.8. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
2.9. Вказані в даному розділі персональні даних знаходяться за адресою ФОП Боднар С.О.

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
3.2. Згода суб’єкта персональних даних надається шляхом акцептування Публічного договору поставки ФОП Боднар С.О., розміщеного на Сайті.
3.3. Даною Політикою конфіденційності суб’єкт персональних даних повідомляється про включення його персональних даних до бази персональних даних ФОП Боднар С.О. та мету збору персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

4. УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

4.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
4.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу, надалі по тексту — «запит», до персональних даних володільцю бази персональних даних.
4.4. У запиті зазначаються:
– прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
– найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
– прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
– відомості про категорію персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
– перелік персональних даних, що запитуються;
– мета запиту.
4.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
4.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.
4.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.
4.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
4.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
– прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
– дата відправлення повідомлення;
– причина відстрочення; строк, протягом якого буде задоволене запит.
4.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із чинним законодавством України.
4.11. У повідомленні про відмову зазначаються:
– прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
– дата відправлення повідомлення; причина відмови.
4.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

5.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.
Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.
5.3. Відповідальна особа зобов’язана:
– знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
– розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
– забезпечити виконання співробітниками володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
– розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
– повідомляти володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
– забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.
5.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:
– отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
– робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах; брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
– вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
– одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
– підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
5.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.
5.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
5.7. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.
5.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

6. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Суб’єкт персональних даних має право:
– знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
– на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
– пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗАПИТАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
7.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
7.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
У запиті зазначаються:
– прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
– інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
– відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
– перелік персональних даних, що запитуються.
7.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
7.5. Запит задовольняється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

8. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЇ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних».

9. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа – підприємець Боднар Станіслав Олександрович
Ідентифікаційний код 3367312076
Місцезнаходження: вул. Робоча, буд. 71, кв. 310, м. Дніпро, 49008)
Банківські реквізити
IBAN: UA693052990000026002050557719 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299